organisatie

Stichting het Historisch Platform bestaat vanaf 1984, en is opgericht met het doel de aandacht voor zowel geschiedenis als geschiedschrijving in Nederland te bevorderen.

Het bestuur van het Historisch Platform bestaat geheel uit vrijwilligers. De meeste bestuursleden zijn afgestudeerd als historicus, hoewel dit geen eis voor bestuursdeelname is: dat staat open voor iedereen met liefde voor geschiedenis en het historisch bedrijf.

De achterban van het Historisch Platform bestaat uit donateurs en sympathisanten. Eens per jaar legt het bestuur verantwoording af in een donateursvergadering. Bovendien controleert namens de donateurs een Raad van Advies en Toezicht het beleid en de financiën van het Historisch Platform.

De officiële doelstelling van stichting het Historisch Platform is ‘het bevorderen van de wetenschap der geschiedenis en het daaraan verbonden historisch onderzoek en het toegankelijk maken van de resutaten daarvan voor een breed maatschappelijk publiek’. Het bruggen slaan tussen historici onderling, historische instellingen of historici en historisch geïnteresseerden is een belangrijke taak voor het Historisch Platform. Vandaar ook de slogan: 'Brug van heden naar verleden'.

bestuur

Voorzitter & Secretaris ad interim: Karel-Peter Companje

Penningmeester: Karel Bettink

Algemene leden:

Hans Buurman

Rolf Dreier

Ronald Kroeze

Ton Kappelhof (HisTour)

Matthias van Rossum (Werving)


facilitair:

Bastiaan Egberts (webmaster)

raad van advies en toezicht

prof. dr. jkvr. J.M. (Marietje) van Winter (erelid, qq-lid)


dr. Paul van der Velde (erevoorzitter)


drs. Marieke de Haan (erelid)


drs. John Sijmonsbergen (erelid)


drs. Jelke Boesten


drs. Patricia Böschen


drs. Barbara van den Broek


drs. Hans van Dalen


dr. Dirk Damsma


drs. Fifine Kist


dr. Marco van Leeuwen


drs. Danièle Rigter


drs. Mariëtte Roelvink

drs. Almut Sommer


drs. Arjan Terpstra


drs. Cees Witteveen


contact:

Stichting Historisch Platform Postbus 1757, 1000 BT Amsterdam

06 218 227 45 of secretariaat@historischplatform.nl